Conferència «Comunicació assertiva»Conferencia «Comunicación asertiva»

L’assertivitat és aquella habilitat personal que ens permet expressar de forma adequada les nostres emocions davant una altra persona, i ho fem sense hostilitat ni agressivitat. És una actitud molt útil per al bon funcionament de les relacions interpersonals, implica generositat i és inconcebible sense l’empatia i la consideració de l’altre, no es limita a parlar d’un mateix, dels meus sentiments, desitjos, opinions i preferències. Implica sobretot escoltar, conèixer i considerar també els dels que ens envolten i atendre no només als sentiments que els altres desencadenen en nosaltres amb les seves paraules i els seus actes, sinó també als que nosaltres desencadenamos en ells.
En aquesta conferència parlarem de la importància del llenguatge per aconseguir millors relacions i per conseqüència arribar a aconseguir els nostres objectius.

Dijous 26 de Setembre a les 20 hores

Centre Castrillón
Avinguda Alcalde Rovira Roure
103,25198 Lleida

Més informació sobre les instal·lacions:

http://www.residenciacastrillon.es/centro/instalaciones/

View Full-Size Map

Confirmar assistència

Error: Formulario de contacto no encontrado.

La asertividad es aquella habilidad personal que nos permite expresar de forma adecuada nuestras emociones frente a otra persona, y lo hacemos sin hostilidad ni agresividad. Es una actitud muy útil para el buen funcionamiento de las relaciones interpersonales, implica generosidad y es inconcebible sin la empatía y la consideración del otro, no se limita a hablar de uno mismo, de mis sentimientos, deseos, opiniones y preferencias. Implica sobretodo escuchar, conocer y considerar también los de quienes nos rodean y atender no sólo a los sentimientos que los otros desencadenan en nosotros con sus palabras y sus actos, sino también a los que nosotros desencadenamos en ellos.

En esta conferencia hablaremos de la importancia del lenguaje para conseguir mejores relaciones y por consecuencia llegar a conseguir nuestros objetivos.

Jueves 26 de Septiembre a las 20 horas

Centro Castrillón

Avinguda Alcalde Rovira Roure

103,25198 Lleida

Más informació sobre las instalaciones:

http://www.residenciacastrillon.es/centro/instalaciones/

View Full-Size Map

Confirmar asistencia

Error: Formulario de contacto no encontrado.

Deja un comentario

Scroll al inicio