8 claus per formular objectius

Un dels passos més importants per ser feliços, és sens dubte la consecució dels nostres objectius, no cal dir que és tasca àrdua escalar cap a les nostres metes, i per això en aquest article vull compartir la importància d’una bona formulació d’objectius per arribar a aconseguir-los.
Hi ha una definició que és la més extensa en el món del Coaching, el mètode SMART i afegiré algunes que per la meva experiència crec que són importants.

Mètode SMART
Per a una bona formulació d’objectius aquests han de ser:

Specific
Específic: un objectiu ha de ser el més concret possible, si és molt general resultarà molt difícil mesurar-lo i comprometre’s. Per exemple: “vaig a posar-me en forma” és molt general, en canvi si diem “vaig a caminar una hora cada dia de vuit a nou del vespre” és un objectiu específic.

Measurable
Mesurable: per poder comprovar què s’ha aconseguit. És important crear paràmetres que mesuren les metes intermèdies que avaluïn el procés.

Archievable
Assolible: un objectiu ha de ser realitzable. Si no és així l’objectiu en lloc de motivar el que farà serà frustrar-nos.

Realistic
Realista: semblant a l’anterior, però aquí tindrem en compte les nostres habilitats i competències així com també ens preguntarem l’impacte que aquest objectiu tindrà en la nostra vida i entorn.

Time-framed
Programat: implica fixar un termini realista en el qual es vol aconseguir l’objectiu. Si s’allarga molt en el temps, hem de dividir l’objectiu general en petits objectius. Per exemple, si el meu objectiu és treure’m una carrera, dividiré aquest objectiu en petites submetes: “aprovar les assignatures del semestre”, “treure bones notes en els exàmens”, etc.

Aquí acabaria el mètode SMART de formulació d’objectius, però jo afegiria algunes característiques per a una bona consecució.

Descriure l’objectiu en positiu.
I és que no té cap sentit fer-ho en negatiu: “no vull fumar”, és tan ridícul com anar al supermercat amb una llista del que no vols comprar. A més, és molt important perquè en aquest enunciat “no vull fumar” o “vull deixar de fumar” la teva atenció es centra en fumar, i el cervell no sap diferenciar si tu vols o no vols, ell entén: fumar. Pregunta’t: Què vols? Com et veus?

L’objectiu ha de ser proactiu.
La proactivitat descriu que l’individu pren ple control de la seva conducta, per tant, l’objectiu no pot implicar la conducta de terceres persones. Per exemple “que millori el comportament del meu fill cap a mi”, això no pot ser un objectiu, perquè l’enunciat et deixa a tu fora, no ets activa en l’objectiu, segurament et frustres perquè no funciona. Podríem canviar l’objectiu per altres com: “dedicaré més temps al meu fill”, “intentaré entendre la conducta del meu fill”, “parlaré més amb el meu fill”, etc.

L’objectiu ha de ser ecològic
Hem de tenir en compte les conseqüències que tindrà el teu objectiu, les conseqüències en tu i en el teu entorn, pregunta’t: Quant em costarà … en temps, diners? Quines conseqüències tindrà el meu objectiu? A què vaig a haver de renunciar?

És important que un objectiu tingui aquestes característiques, sinó difícilment podràs treballar en ell per assolir-lo, espero que aquest article us ajudi a acostar-vos al coaching ia ser una miqueta més feliços cada dia.

Written by

Cap comentari.

Comenta

You must be logged in to post a comment.