Conferència «Coaching per a pares i mares»Conferencia «Coaching para padres y madres

CONFERÈNCIA

«Coaching per a pares i mares»

«Claus per a millorar l’acompanyament als nostres fills»

Dilluns 21 de setembre a les 20h

Centre Aulari Castrillón

L’objectiu d’aquesta conferència és pendre consciència i qüestionar les conductes que no afavoreixen el desenvolupament i eficàcia dels nostres fills, així com enfortir els vincles que permetin treballar la millor versió que podem oferir com a pares.

També aprendre claus i alternatives per a treballar la intel.ligència emocional amb els nostres fills.

La intel.ligència emocional ajuda al nen a fer créixer la seva autoestima, a millorar les seves relacions, a adquirir responsabilitats, a reforçar la seva empatia i per tant la tolerància vers als altres.

A càrrec d’Oscar Becerril

Data: dilluns 21 de setembre

Hora:  20h

Lloc: Centre Aulari Castrillón (Av. Rovira Roure 103)


 

INSCRIPCIÓ A LA CONFERÈNCIA

Error: Formulario de contacto no encontrado.

«Coaching para padre y madres»


LUNES 21 de Septiembre a las 20h

Centro Aulario Castrillón

El objetivo de esta conferencia es tomar conciencia y cuestionar las conductas que no favorecen el desarrollo y eficacia de nuestros hijos, así como fortalecer los vínculos que permitan trabajar la mejor versión que podemos ofrecer como padres. También aprender claves y alternativas para trabajar la inteligencia emocional con nuestros hijos. La inteligencia emocional ayuda al niño a hacer crecer su autoestima, mejorar sus relaciones, a adquirir responsabilidades, a reforzar su empatía y por tanto la tolerancia hacia los demás.

A cargo de Oscar Becerril

Fecha: lunes 21 de septiembre

Hora: a las 20h

Lugar: Centro Castrillón (Av. Rovira Roure 103)


 

INSCRIPCIÓN AL TALLER

Error: Formulario de contacto no encontrado.

Deja un comentario

Scroll al inicio