TALLER de Lideratge amb CoachingTALLER de Liderazgo con Coaching

TALLER

Lideratge amb Coaching «Direcció i conducció d’equips de treball»

Avui dia, la clau per a un lideratge d'èxit és la influència, no l'autoritat
Ken Blanchard

Els líders del futur hauran de desenvolupar un estil basat en el coaching i no en les ordres i el control.
L’estil de lideratge i de gestió determina el rendiment del personal, és important ajudar als altres a reforçar la seva consciència i en conseqüència la seva autoestima.

OBJECTIUS

 • Eliminar obstacles interns i aprofitar les habilitats del personal
 • Aconseguir un lideratge orientat als valors
 •  Aprendre tècniques per tal de flexibilitzar actituds
 • Incrementar la motivació
 • Fomentar un entorn de desenvolupament i aprenentatge

 

CONTINGUTS DEL TALLER

1.- JO COM A LÍDER
  1. Que és el Coaching?
  2. Auto coneixement personal
  3. Reconeixement d’emocions predominants

Creences sobre el lideratge

2.- HABILITATS ESSENCIALS DEL LÍDER COACH
 1. Comunicació i habilitats socials
 2. Acompanyament al canvi
 3. L’Actitud del líder ressonant (Autoestima, creativitat, valors)
 4. Errors comuns en el lideratge
3.- CLAUS PER A POTENCIAR L’EQUIP DE TREBALL
 1. Auto motivació
 2. Gestió del temps
 3. Dinàmiques per a flexibilitzar actituds

A QUI VA DIRIGIT?

A totes aquelles persones, caps d’equip, petits autònoms , emprenedors , directors, que vulguin millorar i aprendre noves habilitats de lideratge i prendre consciència dels seus punts de millora.

DATA: A concretar

DURADA: 6 hores

En funció del crèdit disponible, les empreses tenen la possibilitat de bonificar el cost de la formació a través de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

Més informació i inscripcions:

E-mail: info@tactica360.com

Telèfon: 616 541 386

 

 

TALLER

Liderazgo con Coaching «Dirección y conducción de equipos de trabajo»

Hoy en día, la clave para un liderazgo de éxito es la influencia, no la autoridad
Ken Blanchard

Los líderes del futuro tendrán que desarrollar un estilo basado en el coaching y no en las órdenes y el control.
El estilo de liderazgo y de gestión determina el rendimiento del personal, es importante ayudar a los demás a reforzar su conciencia y en consecuencia su autoestima.

OBJETIVOS

 • Eliminar obstáculos internos y aprovechar las habilidades del personal
 • Conseguir un liderazgo orientado a los valores
 • Aprender técnicas para flexibilizar actitudes
 • Incrementar la motivación
 • Fomentar un entorno de desarrollo y aprendizaje

 

CONTENIDOS DEL TALLER

1.- YO COMO LIDER
 1. Qué es el Coaching?
 2. Auto-conocimiento personal
 3. Reconocimiento dde las emociones predominantes
 4. Creenciass sobre el liderazgo
2.- HABILIDADES ESENCIALES DEL LIDER COACH
 1. Comunicación y habilidades sociales
 2. Acompañamiento al cambio
 3. La Actitud del lider resonante (Autoestima, creatividad, valores…)
 4. Errores comunes en el liderazgo
3.- CLAVES PARA POTENCIAR EL EQUIPO DE TRABAJO
 1. Auto-motivación
 2. Gestión del tiempo
 3. Dinaamicas para flexibilizar actitudse

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A todas aquellas personas, jefes de equipo, pequeños autónomos, emprendedores, directores, que quieran mejorar y aprender nuevas habilidades de liderazgo y tomar conciencia de sus puntos de mejora.

FECHA: A concretar

DURACIÓN: 6 horas

En función del crédito disponible, las empresas tienen la posibilidad de bonificar el coste de la formación a través de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

Más información y inscripciones:

E-mail: info@tactica360.com

Teléfono: 616 541 386

 

 

Deja un comentario

Scroll al inicio