Curs on-line “Autocoaching per a l’éxit”

Sé la mejor versión de ti mismo. Aprende herramientas del coaching que te ayudarán a conseguir tu éxito personal. El coaching parte de la premisa de que cada uno tiene el conocimiento y las herramientas para conseguir sus objetivos y solucionar sus problemas. El objetivo es el autoconocimiento, y cuando...

Conferència “Comunicació assertiva”

L’assertivitat és aquella habilitat personal que ens permet expressar de forma adequada les nostres emocions davant una altra persona, i ho fem sense hostilitat ni agressivitat. És una actitud molt útil per al bon funcionament de les relacions interpersonals, implica generositat i és inconcebible sense l’empatia i la consideració de...