Inteligencia Emocional en el entorno laboral

 

En aquest taller treballarem la gestió emocional a través de tècniques i estratègies pràctiques per a que els alumnes les puguin adaptar a la seva vida quotidiana.

“L’auto-coneixement, auto-consciència, la sensibilitat social, l’empatia i la capacitat de comunicar-se amb èxit amb els altres. Es correspon amb el cor.”

Stephen Covey

Què treballarem?

 • Educació emocional
 • Les claus de la gestió emocional
 • Les intel·ligències múltiples
 • Habilitats emocionals

Objectiu del curs:

 • Aplicar tècniques i estratègies per una educació emocional
 • Aprendre tècniques assertives per a una millor comunicació interpersonal
 • Fluir a través de les dinàmiques i la rialloteràpia per aprendre a desaprendre
 • Gestionar les situacions difícils com l’estrès a través de l’autoconsciència.

A qui va dirigit?

Empreses que creguin en la importància de la Intel·ligència Emocional pels seus treballadors, cercant un entorn propici per a treballar en equip i tenint en compte els interessos mutus de l’empresa i de cada persona que la forma.

A tothom que vulgui viure millor, ser més feliç i aprendre tècniques de la intel·ligència emocional.

Formadors: Maria del Olmo i Oscar Becerril

Durada: Mínim 6 hores

Preu: a consultar (possibilitat de bonificació a través de tripartita per empreses)

Més informació

Quin curs t'interessa?

El vostre nom (obligatori)

El vostre email (obligatori)

Telèfon

Observacions

“Cambia tu actitud, cambia tu vida”

En este taller trabajaremos la gestión emocional a través de técnicas y estrategias prácticas para que los alumnos las puedan adaptar a su puesto de trabajo y a su vida. “El auto-conocimiento, auto-conciencia, la sensibilidad social, la empatía y la capacidad de comunicarse con éxito con los otros. Se corresponde con el corazón.”

Stephen Covey

¿Qué trabajaremos?

 • Educación emocional
 • Las claves de la gestión emocional
 • Las inteligencias múltiples
 • Habilidades emocionales

Objectivo del taller:

 • Aplicar técnicas y estratégias para una educación emocional
 • Aprender técniques asertivas para una mejor comunicación interpersonal
 • Fluir a través de las dinámicas y la risoterápia para aprender a desaprender
 • Gestionar las situaciones dificiles como el estrés a través de l’auto-conciencia.

¿A quién va dirigido?

Empresas que crean en la importancia de la Inteligencia Emocional por sus trabajadores, buscando un entorno propicio para trabajar en equipo y teniendo en cuenta los intereses mutuos de la empresa y de cada persona que la forma.

A todo el que quiera vivir mejor, ser más feliz y aprender técnicas de la inteligencia emocional.

Formadores: Maria del Olmo y Oscar Becerril

Duración: Mínimo 6 horas

Precio: a consultar (posibilidad de bonificar a través de tripartita para empresas)

Más información

Escoja el curso que le interesa

Su nombre (obligatorio)

Su mail (obligatorio)

Telefono (opcional)

Observaciones

Written by

Cap comentari.

Comenta