Coaching

El coaching es definit per la Federació Internacional de coaching com una “una relació professional continuada que ajuda a obtenir resultats extraordinaris en la vida, professió, empresa o negocis de les persones. Mitjançant el procés de coaching, el client aprofundeix en el seu coneixement, augmenta el seu rendiment i millora la seva qualitat de vida.” (ICF Federación Internacional de Coaching, 2013)

Davant d’una necessitat de creixement professional i personal el coaching facilita un diàleg totalment enfocat a promoure canvis i resultats i a passar d’una competència inconscient a la competència conscient de l’individu.

Això vol dir despertar una actitud primer de reflexió, de pressa de consciència, d’acció per tal d’adquirir coneixements i desenvolupar habilitats que ajudin  a establir plans d’acció que permetin assolir objectius. (Lascaray & Bayón, 2009)

Equip de Coachs

  • Maria del Olmo
    Socia-fundadora de Táctica360º Formadora Coach Técnica en Animación Sociocultural...
  • Oscar Becerril
    Socio-Fundador Tàctica360º Formador Diplomado en Relaciones Laborales Técnico Superior...