Els líders més exitosos s’han de conèixer bé a si mateixos – les seves fortaleses, debilitats, influències, valors, motivacions i aspiracions. Només quan tenen clar qui són i el que representen poden crear una visió convincent, parlar des del cor, i animar la gent a seguir els seus objectius.

Si les teves accions inspiren a altres a somiar més, aprendre més,

 fer més i ser millors, ets un líder”.

Jack Welch

El concepte de líder no comporta més que “ser el cap o dirigent d’un equip”. Per definició no inclou tenir les habilitats i aptituts per ser un bon líder, i és que la concepció de bon líder ha tingut tantes teoríes com autors hi han que l’han estudiat.

Els nous estudis i les noves experiències es posen d’acord per defensar un nou lideratge de la mà de la intel·ligència emocional, on dirigir és sinònim de: movilitzar l’energía de la gent, els equips i els grups; inspirar i motivar mitjançant l’esperança, la visió, el sentit i el propòsit; aumentar la productivitat donant curs al talent, la creativitat i la flexibilitat de les persones; i construir una cultura resonant que requereixi el millor de cadascú.

El lideratge es pot aprendre?

Alguns autors defensen que líder és neix, no es fa; i és evident que moltes persones tenen capacitats innates que els ajudarà a excercir millor com a líders. No obstant això, son moltes les variables que creen als líders resonants, com poden ser l’experiència, les habilitats apreses, la formació, els models de lideratge…

La resposta a la pregunta és sí, la majoría dels factors d’un lideratge efectiu s’aprenen; tot i que és evident que existeixen característiques congènites del bon líder, com l’optimisme, la iniciativa, etc; aquestes van canviant al llarg de la vida, mai son fixes i es poden aprendre i potenciar.

Què s’ha de treballar per ser un bon líder?

Com ja hem comentat amb anterioritat un líder ha de conèixer les seves habilitats i competències i, per contra, les seves limitacions; només una persona que s’analitza, que és qüestiona, que es reinventa és capaç de ser un líder que motivi i movilitzi a un equip de persones. Per tant, el primer pas cap al bon lideratge, és l’autoconeixement.

Com és evident que el punt de partida es conèixer-nos per poder aprendre, re-aprendre i des-aprendre per ser millors, hem de conèixer quines son les condicions del lideratge efectiu.

Principalment hem de conèixer la dimensió d’equip: els rols, la geografía en l’oficina, la interacció, la identitat… Adonar-nos que un equip no és la suma de les persones que el formen. Factors com el clima, la política de l’empresa, la motivació intrínseca, el sentiment d’identitat, poden augmentar o disminuir la productivitat del grup de treball.

Les habilitats comunicatives, son una eina molt efectiva per poder gestionar equips. A través de l’assertivitat, l’escolta activa, la comunicació no verbal, la Programació Neurolinguística, l’empatía… podem aconseguir molts dels objectius que desitja el bon líder; la paraula és la eina amb la qual ens comuniquem entre nosaltres en tots els moments de la nostra vida, el com fer-ho pot convertir un “no” asegurat en un “sí”. També hem de prendre consciència de que el líder marcarà la comunicació intergrupal de l’equip, si aquest no té regulació emocional, assertivitat, empatía, el grup tendirà a perdre les seves habilitats comunicatives comunes i  inclús personals.

Un líder ha de ser capaç de resoldre els conflictes que es presenten en la seva organització. Moltes vegades, les organitzacions estàn plenes de petits conflictes interns que degraden poc a poc a l’equip, si el líder ignora, desconeix o no és capaç de resoldre aquests petits conflictes, l’organització està destinada al fracàs.

Com hem esmentat amb anterioritat, la motivació és la fita de qualsevol líder. Si un equip està motivat, el treball sorgeix, es fa, la productivitat augmenta; el que és realment difícil és la continuïtat d’aquesta motivació, inclús als millors líders els hi és difícil mantenir durant llarg temps aquesta motivació i per consequència aquesta efectivitat.

Per poder ser, doncs, un bon líder i per tant, gestionar equips de forma efectiva es necessiten treballar conceptes com les habilitats interpersonals, la resolució de conflictes, la comunicació assertiva, la gestió del temps, estratègies de motivació i la intel·ligència emocional. És aquest últim concepte el que guiarà al líder a ser-ho de forma resonant i efectiva i sobretot, que aquesta forma de lideratge perduri en el temps.

Actituts, habilitats i talents que no només ens ajudaràn en l’àmbit laboral, sinó que transcendiràn en tots els àmbits de la nostra vida.

CURSOS PER A LÍDERS:

Equip de Coaches

  • Maria del Olmo
    Sòcia-fundadora de Tàctica360º Formadora Coach Tècnica en Animació Sociocultural...
  • Oscar Becerril
    Soci-Fundador de Tàctica360º Formador Diplomat en Relació Laborals Tècnic...